Входно ниво по География

Чрез този тест имате възможност да проверите знанията си по география в началото на учебната година. Предназначен е за 8-ми клас на СОУ и 9-ти клас на езиковите и математически гимназии и специализираните паралелки.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-28 18:07:02
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. За кой климатичен пояс на Европа се отнася описанието?

  Климатът в този пояс се формира под влияние на сезонната смяна на въздушните маси. Има два годишни сезона – мека, влажна зима и горещо, сухо лято.

 2. Кое от посочените твърдения за географското положение на Европа НЕ е вярно?

 3. Къде в Европа се редуват пейзажите на тундрата, лесотундрата, тайгата, лесостепите, степите и полупустинните области?

 4. Кое от посочените твърдения за водите НЕ е вярно?

 5. Европейската ела, европейският бор, и европейската лиственица определят облика на:

 6. За кой тип почви се отнасят следните характеристики?

  Образувани са в резултат от съчетаването между льос, умереноконтинентален климат и тревна растителност; Разпространени са в Източноевропейската равнина, Среднодунавската и Долнодунавската низина; Плодородни почви, върху тях се отглеждат зърнени култури, цвекло, слънчоглед и др.

 7. Довършете изречението, като изберете верния отговор.

  Съчетанието от действащи вулкани, ледници, гейзери и многобройни езера и блата е характерно за ........................

 8. Посочете най-гъсто населения регион в Европа:

 9. Коя е преобладаващата религия в Европа?

 10. Посочете държавите с излаз на Атлантическия океан: