Тестове 1-10 от 40

Географско положение на Балканския полуостров
10въпр.

Географско положение на Балканския полуостров

Този тест съдържа въпроси относно географското положение на Балканския полуостров, неговата големина и др. Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%