Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой фактор е определящ за хоризонталната зоналност на почвите, растителния и животинския свят?
  2. Броят на населението на континента Европа е:
  3. Към славянската езикова група се отнасят:
  4. Към германската езикова група се отнасят:
  5. Към романската езикова група се отнасят:
  6. По вероизповедание протестанти са народите на:
  7. По вероизповедание католици са:
  8. По вероизповедание православни християни са:
  9. Най-известнана монархия в Европа е Великобритания. Коя от изброените държави също е монархия?
  10. Най-голямо пристанище в Европа е:

Тест върху континента Европа. Част трета.

Част от подготовката за ДЗИ.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita