Тестове 1-10 от 113

Климат на България
38въпр.

Климат на България

Тестът съдържа въпроси върху климатичните области и явления на територията на България, средногодишни валежи, температури и скорост на ветровете. Част от въпросите изискват един верен отговор, като има и такива с опция за повече верни отговори.
  • 0
Трудност:
0%