Тестове 1-10 от 93

Държавен зрелостен изпит по география и икономика
30въпр.

Държавен зрелостен изпит по география и икономика

Тестът има за цел да провери знанията Ви по география и икономика на ниво матура. Включен е само компонент Б, съдържащ затворени въпроси. Само един от посочените отговори е верен.
  • 2250
Трудност:
52%
Примерен зрелостен изпит по география и икономика
30въпр.

Примерен зрелостен изпит по география и икономика

Този вариант на матурата по География и икономика съдържа новите задачи за завършващите 12 клас. Той предлага начини за усвояване на тактиката за решаване на въпроси от географски аспект. Това е частта с избираеми отговори, един от които е верен.
  • 963
Трудност:
47%
Примерен зрелостен изпит по география и икономика
30въпр.

Примерен зрелостен изпит по география и икономика

Тестът има за цел да провери знанията Ви по география и икономика на ниво матура. Включен е само компонент Б, съдържащ затворени въпроси. Само един от посочените отговори е верен.
  • 323
Трудност:
43%
Общообразователна подготовка - География
10въпр.

Общообразователна подготовка - География

Тестът по общообразователна подготовка се състои от 100 въпроса, обособени в две части с общо десет раздела, всеки раздел съдържа 10 въпроса това е раздела по География.
  • 206
Трудност:
50%