Тест върху континента Европа. Част втора.

Част от подготовката за ДЗИ.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от изброените климатични пояси не е застъпен в Европа?
  2. За кой климатичен пояс се отнася следната характеристика: Характерни са четери годишни сезона. От запад на изток зимата се изменя от влажна и мека до много студена, а лятото - от прохладно и важно до сухо и горещо.
  3. Около 1/10 от територията на Европа е заета от безотточния басейн на:
  4. Най-дългата и с най-голям водосборен басейн река в Европа - Волга, се влиза чрез обширна делта в:
  5. Наричат Финландия „страната на хилядите езера”. Какъв произход имат те?
  6. За коя от изброените реки се отнася следната характеристика: Извира от планината Шварцвалд в Германия, тече в посока от запад на изток и се влива чрез делта в Черно море.
  7. Основен фактор за образуването на черноземните почви е:
  8. Иглолистните гори в северната част на Европа се наричат:
  9. Типични представители на растителния свят на определена част от Европа са храстовите формации, наречени маквиси. За коя част от континента са характерни те?
  10. Единственият представител на маймуните в Европа - безопашатият макак, обитава: