Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое изречение НЕ е е подходящо начало за съчинение към разказа „По жицата”:

  2. С какво е свързана творческата история на разказа:

  3. Посочете неверния отговор. Какъв е метафоричният смисъл на заглавието „По жицата”?

  4. Кои качества не са присъщи на Моканина:

  5. Какъв е смисълът на израза „и на мравята път струват”:

  6. Посочете нверния отговор. Кои видими за Моканина белези го водят от догадката, че Гунчо „го гони някаква беда” до заключението „Ти май болно имаш”:

  7. Коя е най-важната причина за страданието на Гунчовото семейство:

  8. Кой израз не отразява мъката на бащата:

  9. Защо Нонка иска да отиде на жътва с дружките си на чужди ниви:

  10. Образът на змията в разказа не може да се възприеме със символичното си значение на:

Тест по литература за 7-ми клас на тема: "По жицата" - Йордан Йовков

Тематичен тест от затворен тип. Предназначен е за проверка на знанията на ученици от седми клас, изучавали произведението на Йордан Йовков - "По жицата". Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-12-09 22:07:33
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 19 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita