Тест за Алеко Константинов на тема: "До Чикаго и назад"

Тематичен тест за проверка на знанията върху материала за "До Чикаго и назад". Въпроси с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-11-30 16:29:33
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Жанрът на „До Чикаго и назад” е

  2. За кой момент от пътеписа се отнася Алековият коментар ”Долу-ад! Нещо ври, кипи, беснува се, гърми, като че потърсва цялата околност...”

  3. В кой ред всички факти са верни за живота на Алеко Константинов?

  4. В израза „Не учудване, не възхищение, не!Едно безгранино благоговение бе отпечатано на лицата на всички” Алеко си служи с:

  5. Кое Е вярно за представянето на Ниагарския водопад ?

  6. Преди срещата си с Ниагара Алеко сравнява вълнението си с това на …………………. и на ………………..

  7. В откъса „този водопад изглежда като трептяща маса от къдрави снопове пяна” пътеписецът си служи с :

  8. Чрез ретардацията,използвана в описанието на пътя към водопада, творецът постига :

  9. За жанра НЕ е характерна следната особеност:

  10. Коя дума НЕ е уместна , за да довършим изречението „След срещата с Ниагара Алеко си тръгва …”