Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Водното количество се определя чрез:
  2. Какво наричаме барометрично стъпало?
  3. Какво представлява общата атмосферна циркулация?
  4. Кое е точното определение за явлението вятър?
  5. Какво наричаме сублимация?
  6. Действителното количеството водни пари, което се съдържа в даден обем въздух се нарича:
  7. Какво е време?
  8. С какво се характеризира времето?
  9. Кое е вярното твърдение?
  10. При циклоните в северното полукълбо, движението на въздуха е в посока:

Входно ниво по география за 8-ми клас III

Входно ниво по география за 8-ми клас. Теста съдържа 20 въпроса от затворен тип.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-12-05 13:29:46
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas