Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Основни климатообразуващи фактори са :
  2. Отразяването на къси радиовълни е присъщо на:
  3. Сумарната радиация се формира от :
  4. Последица от въртенето на земята около оста й е :
  5. Последица от обикалянето на Земята околко Слънцето е :
  6. При кой от следните климатични пояси няма различия между континентален и океански климат?
  7. Кога се наблюдават най-големите приливи и отливи?
  8. Кой от елементите на вълната представлява разстоянието между два гребена?
  9. Коя е най-значимата за стопанството част от океана?
  10. Какво е необходимо, за да съществува биосферата?

Входно ниво по география за 8-ми клас I

Входно ниво по география за 8-ми клас. Теста съдържа 20 въпроса от затворен тип.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-12-05 13:29:16
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas