Тест по БЕЛ за зрелостници и кандидат-студенти II

Тест има за цел да улесни самоподготовката на учениците от 11 и 12 клас и урочната работа на преподавателина по български език и литература.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-12-05 12:10:20
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 34 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите.

  Етимологически разглеждана, думата „авторитет“ означава на първо място личност, която или с познанията си, или с качествата си, или с властта си има определящо влияние върху отделен човек или цели народи за различно дълго време. В този смисъл са и останалите значения на латинската дума аис1огка§ (авторитет): инициатор, творец, покровител. Безусловно тази дума е прилягала тогава най-добре на римския император, в името на чийто авторитет (абсолютна власт) хиляди негови поданици са жертвали живота си.
  На второ място, понятието „авторитет“ се свързва с нещо, което има общоприето влияние (идея, мода, тенденция, изкуство, спорт) - нещо, което има определящо въздействие върху мисленето и поведението на личността.
  Древните римляни са употребявали думата „авторитет“ и в смисъл на пример за подражание на личност, която чрез създадените от нея мащаби и влияние е въздействала върху други личности или по- големи обществени формации.

  (Киров, Д, Д. Свиленов иД. Коруджиев. Християнска етика. С„ 2003, с. 119)

  Коя е темата на текста?
 2. Към кой стил принадлежи текстът?
 3. С кое от посочените изречения не може да продължи текстът?
 4. Коя от посочените думи или словосъчетание не е част от една и съща номинативна верига?
 5. В какви семантични отношения са думите „влияние“ и „въздействие“?
 6. Какъв не е видът на речевото общуване за този текст?
 7. Кой термин означава „стандартен езиков начин на изразяване по определена тема от определени хора при дадена комуникативна ситуация“ и е синоним на „речево поведение“?
 8. Кой от фразеологизмите не изразява речево поведение?
 9. Какво не е характерно за медийните текстове?
 10. В каква последователност изреченията образуват смислово и логически свързан текст?

  (1) През 72 г. пр. н. е. градът е завладян от римляните, крепостната му стена е разрушена, но през IV в. от н. е. селището отново е в подем и е известно с името Сиозополис, което означава „град на спасението“.

  (2) През ХУШ-Х1Х в. са построени църкви и множество възрожденски къщи, които предават специфичния архитектурен облик и на днешния Созопол.

  (3) Созопол е основан през 610 г. пр. и. е. като гръцка колония под името Аполония Понтика.

  (4) През 812 г. Созопол е включен в пределите на българската държава.