Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Срокът на годност на замразеното птиче месо (без гъше месо), опаковано във вакуум е до …месеца:
  2. Срокът на годност на бързо замразеното птиче месо (без гъше месо) опаковано във вакуум е до …месеца:
  3. Срокът на годност на бързо замразеното гъше месо, опаковано във вакуум е до …месеца:
  4. Замразяването на птичето месо се извършва веднага след технологичната линия на добив и не по-късно от ….. часа след клането:
  5. “Петна от хладилно изгаряне” означава:
  6. “Технически неизбежни стойности вода” означава:
  7. Несвързаната вода се определя чрез:
  8. Несвързаната вода при различните заготовки е най-голям процент при:
  9. В зависимост от вида на птицата, външния вид и охранеността на трупа, месото от домашни птици се категоризира на:
  10. Наредбата за окачествяване на птиче месо и разфасовки регламентира изисквания за ……. различни разфасовки:

Тест по Анализ и контрол на храните II

Тест по Анализ и контрол на храните - птиче месо

Информация и рейтинг

Дата: 2013-12-01 21:59:13
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas