Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Къде няма грешка в членуваната форма?
  2. Къде няма грешка в членуваната форма?
  3. Къде няма грешка в членуваната форма?
  4. В кой от редовете формата за множествено число на думата е грешна?
  5. В кой от редовете формата за множествено число на думата е грешна?
  6. Кои собствени имена са изписани грешно?
  7. Кои собствени имена са изписани грешно?
  8. Къде има грешка в изписването на словосъчетанията?
  9. Къде има грешка в изписването на словосъчетанията?
  10. Къде има грешка в изписването на словосъчетанията?

Морфология - Същестивително име 2 част

Морфология - изучава думата като основна езикова единица -строеж, форма, образуване, функциониране

Информация и рейтинг

Дата: 2013-09-03 17:44:18
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 22 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas