Природна среда на България

Част от подготовката за ДЗИ.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои движения на земната кора оказват най-силно влияние върху релефа днес?
  2. Кое от изброените находища е на лигнитни въглища?
  3. (Изберете вярното съчетание.) Темпертурите се увеличават от:
  4. Валежите намаляват:
  5. В коя климатична област максимумът на валежите е есенно-зимен?
  6. В коя климатична област вероятността за образуване на къснопролетни и ранноесенни слани е най-малка?
  7. В коя от отточните области повечето реки не се вливат директно?
  8. Коя от зависимостите, свързани с гъстотата на речната мрежа, се изразени най-добре във високите части на планините?
  9. Кои от изброените почвени типове не са зонални?
  10. За кой почвен тип се отнася следното описание: Образуван е в условията на преходноконтинентален и континентално-средиземноморски климат под широколистни, главно дъбови гори. Покрива хълмисти и нископланински земи. Подходящ е за лозя, овощия и тютюн