тест за самоподготовка по финанси

този тест е разработен върху кратък курс по финанси за онлайн обучение по професия счетоводител

Информация и рейтинг

Дата: 2013-06-03 22:10:01
Предмет: Икономика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

geni-ivka_65

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя е най-точната характеристика на икономическата категория "данък"?
  2. Данъчният субект и данъчният носител съвпадат при:
  3. Данъчни облекчения, съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане са:
  4. Организаторите на хазартни игри, лотарии, тото, лото и други заплащат:
  5. Елементите на брутното възнаграждение, върху които работодателят не начислява осигурителните вноски, са:
  6. Понятието "доставка" по смисъла на Закона за ДДС не включва:
  7. С акцизи не се облагат:
  8. С акцизи не се облагат:
  9. Понятието "данъчен кредит" се дефинира като:
  10. Данъчна фактура се издава в случаите: