Тестове 1-10 от 19

Пазарно търсене пазарно предлагане
30въпр.

Пазарно търсене пазарно предлагане

Примерен тест по икономика за конкурсен изпит. Тестът включва въпроси свързани с: Търсенето и предлагането като елемент на пазарния механизъм. 2. Същност на търсенето. 3. Фактори на търсенето. 4. Движение на кривата на търсене и изместване на кривата 5. Същност на предлагането. Индивидуално и пазарно предлагане 6. Фактори на предлагането. 7. Движение по кривата и преместване на кривата на предлагането
  • 772
Трудност:
52%