Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Основоположник на съвременната география в България е:
 2. Подредете в хронологична последоватеност международните договори и спогодби, в резултат на които се променят границите и територията на България от Освобождението до края на Втората световна война:

  1. Ньойски договор
  2. Берлински договор
  3. Лондонски договор
  4. Сан-Стефански договор
  5. Парижки договори
  6. Крайовска спогодба
  7. Букурещки договор

 3. Правилното разположение от изток на запад на обектите по северната граница на България е:
 4. В коя двойка „суровина – производство“ е допусната грешка?
 5. При активното и обширно проявление на кой атмосферен център е измерен абсолютният температурен минимум (─ 24,3° ) във Варна на 10 февруари, 1929 г., когато дори морето е замръзнало?
 6. Кой приграничен резерват е известен с естествените си кестенови гори в него?
 7. Сред изчезналите животински видове в България е:
 8. В коя от двойките „природна област – пещера“ е допусната грешка?
 9. За кой период от демографското развитие на България се отнася дадената полово-възрастова пирамида?
 10. Кое от посочените селища е обявено за град през 2009 г.?

География и икономика за 10-12ти клас

Теста е от национална олимпиада по география и икономика, съдържа въпроси от затворен тип.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-05-29 21:03:46
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 23 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas