Примерен тест за матура - Български език и литература

Тестът може да бъде от полза на учащите се зрелостници, на които им предстои да се явяват на ДЗИ по БЕЛ. В теста са включени само въпросите с избираем отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-04-20 18:35:23
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 32 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите :

  По традиция се смята, че Омир е бил сляп, а редица йонийски градове претендират, че са родно място на поета. Като цяло обаче биографията на Омир е бяло петно. За живота на Омир няма сигурни сведения. Запазените осем биографии са от по-късно време и са изпълнени с митични сведения и неправдоподобни твърдения. Не се знае със сигурност дори родното му място. Още в древността много градове и селища са си оспорвали честта да бъдат родно място на Омир. Достигнало е до нас двустишието: Селища седем се карат за родното място на Омир:
  Йос, Колофон, Саламин, Хиос, Смирна, Атина и Спарта. Вариантите на това двустишие посочват още четири града, а късни известия говорят дори за двадесет претенденти. Най-вероятното е, че поетът е роден в Хиос (град на остров със същото име) или в малоазийския град Смирна. Древни извори обаче единодушно посочват остров Йос като място, където той е починал и е погребан.
  Противоречиви са и сведенията за времето, през което е живял Омир. Хероддт (484—406 г. пр.н.е.) твърди, че Омир и Хезиод са живели около 400 г. преди него (Истории, кн. 2), а Тукидид (471-395 г. пр.н.е.) споменава за 8 век пр.н.е.. Твърдението~на късните животописци на Омир, че е живял през времето на Троянската война тоест през 12 или 11 век пр.н.е., не е вярно.
  Приема се вече като съвсем вероятно че поетът е живял през втората половина на 8 и началото на 7 век пр.н.е. В древността никой не се е съмнявал в съществуването на Омир. Платон (429-317 г, пр.нл*) говори, че този поет "е възпитал цяла Елада", а пък Аристотел (384-322 г. пр.н.е.) на много места в своите книги се позовсюа на Омир. Към 3 век пр.н.е. някои учени в Александрия се усъмнили в авторството на Омир за „Одисея", но съществуването на поета не е било обект на съмнение.
  (Из "Уикипедия ")

  Темата на текста е:
 2. Кое от следните твърдения е вярно според текста:
 3. С кое от предложенията не може да се довърши изречението:

  Противоречиви са сведенията за ....................

 4. Текстът съдържа:
 5. Кое от твърденията НЕ Е вярно според текста:
 6. Изразът "бяло петно" означава:
 7. В кой ред отношението между двойките думи е различно от отношението в другите редове?
 8. В кое изречение подчертаната дума НЕ е употребена с пряко значение?
 9. В кой ред думите НЕ са антоними?
 10. В кой ред думите НЕ са синоними?