Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В коя от групите е включен отрасъл, който НЕ се отнася към вторичния сектор?
  2. В коя група отрасли се произвеждат средства за производство?
  3. Кой фактор оказва най-силно влияние върху развитието на промишлеността през последното десетилетие?
  4. Коя от посочените дейности НЕ се включва в структурата на енергетиката?
  5. Какво количество въглища са добити в България през 2007 г.?
  6. В коя група особеностите НЕ се отнасят за металургията?
  7. Къде с изградено първото предприятие на черната металургия в България?
  8. В коя от групите селищата са центрове на цветната металургия?
  9. В кое от селищата е изградено предприятие за товарни автомобили?
  10. Предприятието за производство на арматура и обзавеждане на сервизни по¬мещения "Видима-Идеал" се намира в:

Тест по география - Вторичен сектор на българското стопанство

Тест по география - вторичен сектор на българското стопанство тест по География за Ученици. Тестът е полезно помагало при самоподготовката за предстояшите изпитвания.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-02 18:25:14
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas