Тест по география - Първичен сектор на българското стопанство

Тест по география - първичен сектор на българското стопанство тест по География за Ученици. Тестът е полезно помагало при самоподготовката за предстояшите изпитвания.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-02 18:24:24
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от отраслите НЕ се отнася към първичния сектор?
  2. В коя двойка крайморски езера се осъществява добив на сол?
  3. Каква част от работната сила в България е ангажирана в аграрното стопанство?
  4. Кой от отраслите на растениевъдството в България има водещо място в обема на растениевъдната продукция?
  5. Коя от зърнените култури се отглежда предимно в Добруджа?
  6. Кои от техническите култури са специализирани за Дунавската равнина?
  7. Кои от посочените райони специализират в зеленчукопроизводството?
  8. Коя земеделска култура е специфична за растениевъдството в Карловската и Казанлъшката котловина?
  9. Какъв вид селскостопански животни са породите "Легхорн", "Родайланд" и "Плимутрок"?
  10. За долините на кои от посочените групи реки е характерно биволовъдството?