Тест по география - Води на България

Тест по география - води на България тематичен тест по География за Ученици от 10 клас Тестът е полезно помагало при самоподготовката за предстояшите изпитвания върху раздела „Води на България“. Тестовият вариант съдържа въпроси с избираеми отговори.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-02 14:24:18
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя от изброените характеристики НЕ се отнася за водните ресурси на България?
  2. Водите се отнасят към:
  3. Формирането и географското разпределение на водите НЕ зависи от:
  4. Кое от твърденията за Стара планина е вярно?
  5. Кое от твърденията за реките в България НЕ е вярно?
  6. Коя от посочените планини НЕ се пресича от главния вододел на България?
  7. С най-малък модул на оттока - под 1 l/s/km2, се отличават териториите на:
  8. Кой от посочените фактори определя пролетно-летния максимум на речния отток в Дунавската равнина?
  9. Коя е най-дългата река на територията на България?
  10. Коя от българските реки е с най-голям водосборен басейн?