Примерен тест за матура по география и икономика - полезни изкопаеми в България

Тестът има за цел за провери общата култура на зрелостниците върху материала по полезни изкопаеми. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-02 14:16:26
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от твърденията за полезните изкопаеми не е вярно?
  2. По своята същност и начин на образуване полезните изкопаеми се делят на :
  3. Коя от особеностите на полезните изкопаеми в България не е вярна?
  4. В кой вид скални структури се разкриват находищата на въглищата, нефтът и природният газ?
  5. Находищата на нефт и природен газ в България са разкрити в:
  6. Кой вид въглища имат най-големи промишлени запаси в България?
  7. Най-големи запаси на лигнитни въглища има в:
  8. Какъв вид са въглищата в Балканския и Добруджанския басейн?
  9. В кой от посочените басейни въглищата залягат на най-малка дълбочина и се добиват по кариерен способ?
  10. Общите запаси на кафяви въглища в България се изчисляват на: