Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и изберете верния отговор:


  Ваксините са на път да изместят лекарствата от лидерското място, което заемат в медицината. Имунизациите могат да предпазят хората от някои смъртоносни болести и да спестят огромни разходи за лечение. Досега в света са открити имунизации за около 20 болести.
  Ваксините защитават хората от болестите по парадоксален начин. Чрез тях в организма се вкарват част от вирусите и бактериите, които по принцип разболяват човека. В този случай обаче те го предпазват от опасните зарази, като провокират имунната му система да си изработи собствена защита. Тайната е в количеството и в обработката на бактериите или вирусите, които съдържат ваксините. Според процесите, които са претърпели микроорганизмите, имунизациите се делят на три основни типа.
  Първите са така наречените мъртви ваксини. Те съдържат вируси, обработени при висока температура. По този начин микроорганизмите вече не могат да се размножават, но са запазили белтъчната си структура. Когато се вкарат в човешкия организъм, те не могат да го победят, защото са много малко и не могат да се увеличават. В същото време обаче имунната система на човека ще ги идентифицира и ще си изгради защитна система срещу тях. При мъртвите ваксини се налага периодично преимунизиране.
  При живите ваксини вирусите не се убиват. В имунизациите се влагат части от микроогранизмите с много слаба жизненост. Те могат да се размножават, но много бавно. Поради това реимунизациите са много по-редки. Съществува изключително минимален риск от засилване на жизнеността на вирусите. Това би могло да увреди човек. Затова тези ваксини у нас са забранени.
  При третия вид ваксини не се влагат нито живи, нито мъртви части от вирусите. Използват се изолирани специфични протеини. Слабост на тази технология е, че белтъкът може да се разпадне и да не провокира създаването на нужните антитела в човешкия организъм. Малко по-различна е технологията на рекомбинираните ваксини. В тях селектираният протеин се влага в друг вирус. Получената комбинация провокира имунен отговор, без какъвто и да е риск за пациента. По този начин са създадени ваксините срещу хепатит. На тази база се разработват и имунизации срещу ХИВ.

  Текстът е:
 2. Текстът е предназначен за общуване в:
 3. Кой от изразите НЕ е термин в текста:
 4. Кое от посочените твърдения е вярно според текста?
 5. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текста?
 6. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
  Изреченията в текста са свързани чрез:
 7. Изразът парадоксален начин означава:
 8. В кое от словосъчетанията и двете думи са употребени с прякото си значение?
 9. Коя от думите НЕ е синоним на думата от текста провокирам?
 10. В кой ред думите са антоними?

Български език и литература - примерен ДЗИ

Държавен зрелостен изпит по български език и литература. Частта с въпроси от затворен вид с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-02 11:53:50
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 33 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas