Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Аналитичните съждения са винаги:
  2. Форма на мислене, при която от едно или повече съждения се извежда ново съждение,наричаме:
  3. Всички умозаключения съдържат:
  4. Според степента на общност на предпоставките спрямо извода, умозаключенията се делят на:
  5. Дедуктивните умозаключения са винаги:
  6. Индуктивните умозаключения НЕ са винаги:
  7. Какво изследва предикатната логика?
  8. Какво изследва Пропозиционалната логика?
  9. Логическа операция чрез която от прости съждения с помощта на логическия съюз”и” се образува ново сложно съждение,наричаме:
  10. Логическа операция,при която простите съждения се свързват в ново сложно съждение посредством логическия съюз”или”,наричаме:

Логика – ІХ клас вариан 3

Тестът съдържа преговорни въпроси по психология и логика. Съобразен е с публикуваните учебни програми на МОН. Някои от въпросите дават възможност за упражняване на знанията и уменията за матура по предметен цикъл философия.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-17 17:09:26
Предмет: Логика
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas