Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Понятията могат да бъдат:
  2. По обем сравнимите понятия биват:
  3. Съвместимите понятия се делят на:
  4. Понятията “град Гоце Делчев” и “град Неврокоп”* са:
  5. Форма на мислене, при която се утвърждава или отрича някаква характеристика за даден обект,наричаме:
  6. За разлика от другите форми на мисленето, съждението има важното свойство:
  7. Съждението се изразява чрез:
  8. Съжденията биват:
  9. Простите съждения са съставени от:
  10. Сложните съждения са съставени от:

Логика – ІХ клас вариан 2

Тестът съдържа преговорни въпроси по психология и логика. Съобразен е с публикуваните учебни програми на МОН. Някои от въпросите дават възможност за упражняване на знанията и уменията за матура по предметен цикъл философия.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-17 17:08:56
Предмет: Логика
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas