Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от изброеното по-долу, не е сред особеностите на индустриалната революция и индустриализацията на Германия през 19 век?
  2. Посоченото по-долу не е сред предпоставките и факторите за индустриалния подем в края на 19век….
  3. Характерни черти на селското стопанство на САЩ в края на 19 и началото на 20 век са:
  4. Какви промени настъпват в тежката индустрия на Германия в края на 19 и началото на 20 век?
  5. Кое място по индустриално производство заема германия в навечерието на ПСВ?
  6. Кое от посоченото по-долу не е последица от ПСВ за световното стопанство?
  7. Какъв е основния проблем в стопанството на страните от Централна Европа веднага след ПСВ?
  8. По време на ПСВ
  9. В кои държави е най-голямо свиването на търговския и банкерския кредит по време на парично-кредитната криза 1929-33?
  10. Кой е основният проблем в стопанството на Япония в навечерието и по време на ВСВ?

Стопанска история - междинен тест

Междинен тест по стопанска история, засягащ първите няколко теми.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-17 15:52:43
Предмет: История
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 17 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas