Тест по икономическа история

Тест по стопанска история за студенти от икономическите специалности. Един от изпитните тестове.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-10 14:04:13
Предмет: История
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 19 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. С какво се характеризира възстановяването на Япония след ВСВ? (посочете грешния отговор) :
  2. Кое правителство в периода от Освобождението до Балканските войни има политика да отпуска безлихвени заеми на отделни индустриалци?
  3. Закон против лихварството се приема от правителството на:
  4. Кое от изброените не е привилегия по Закона за насърчаване на местната индустрия от 1894г.?
  5. Финансовата криза, в която изпада България в края на 19в. и първите години на 20в., пряко или косвено може да се свърже с:
  6. Кои закони са в основата на аграрната реформа на БЗБС?
  7. Кой е основният недостатък на българската индустрия в периода на икономическата стабилизация 1924-29г.?
  8. С какво се характеризира дейността на Дирекция „Храноизнос“ по време на стопанската криза 1929 – 33г.?
  9. Кое от посочените твърдения по отношение на Федералния резерв на САЩ не е вярно?
  10. Посочете грешното твърдение, свързано с явлението „икономически балон“: