Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Периферията на компютъра обхваща:
  2. Коя от следните видове памет на компютъра има най-голям капацитет: a) оперативна памет (RAM);
  3. Кондензаторите са елементната база, на която е реализирана:
  4. Мястото, където се пазят често използувани от процесора команди се нарича?
  5. Пространството на твърдия диск, с което се увеличава обема на RAM паметта се нарича?
  6. Двете основни микропроцесорни архитектури са?
  7. ROM е предназначена да:
  8. Клъстерът е:
  9. На ксерографския принцип работят:
  10. Кое от следните устройства не е входно?

Тест по информатика вариант 3

Тестът по информатика е подходящ за оценка на знанията на студентите.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-10 11:59:51
Предмет: Информатика, ИТ
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 26 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas