Teст по мениджмънт II вариант

Тестът е подходящ при самоподготовката на студентите за предстоящите сесии по счетоводство, където се дават тестови задачи.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-07-02 12:27:40
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 27 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Мениджмънтът на човешките ресурси се разглежда като стратегически подход за управление на персонала.

  2. Персоналната политика характеризира начина, по който ръководството на фирмата изпълнява социалните отговорности към работещите в нея.

  3. Персоналните мениджъри дефинират стратегиите и политиката за управление на човешките ресурси.

  4. Фирмената култура се обуславя само от факторите на вътрешно фирмената среда.

  5. Големият брой равнища на управление и по–голяма норма на управляемост осигуряват по–добри взаимоотношения с подчинените и благоприятно въздействие върху тяхното поведение. 

  6. Демократичният стил на ръководене е подходящ за всички случаи на ръководене.

  7. Мотивацията се основава на потребности на хората и цели, които те си поставят.

  8. Проектирането на трудовите процеси се обуславя само от условията на физическата среда.

  9. Информацията от анализът на трудовите процеси се използва за набиране и подбор, обучение и повишаване на квалификацията на персонала и оценяване на работата.

  10. Планирането на работната сила се основава на прогнози за потребностите от човешките ресурси.