Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какви второстепенни части има в изречението: Той подари на приятелката си цветя.
  2. В кое изречение има сказуемно определение?
  3. С каква част на речта е изразено обстоятелственото пояснение за място в изречението: По върховете винаги има много сняг.
  4. Кое изречение е сложно съчинено?
  5. Кое изречение е сложно съставно?
  6. Какво е по състав изречението: Човек, който няма приятели, страда.
  7. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено подложно?
  8. Какво по състав е следното изречение: Когато ходеше, старецът пристъпяше едвам-едвам и се подпираше с патерица.
  9. Какви обстоятелствени пояснения има в изречението: Стиховете, които звучат добре днес, ще се четат и утре.
  10. Подчиненото допълнително изречение пояснява:

Подготовка за ДЗИ по БЕЛ, модул – синтаксис

Тестът е съобразен с изискваните знания за полагане на ДЗИ по БЕЛ за дванадесетокласници. Въпросите са свързани с частите на изречението, с видовете изречения и тяхното практическо разграничаване.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-02-05 17:43:11
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas