Тест по биология за 9-ти клас на тема: Еукариотна клетка

Тематичен тест по биология за 9-ти клас върху темата еукариотни клетки. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 10:30:50
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои от посочените органели не се отнасят към общите (универсалните) органели?

  2. Пренос на малки молекули и йони от област, в която концентрацията им е по-ниска, към област, в която тя е по-висока, е:

  3. Концентрацията на К+ в червените кръвни клетки е много по-висока от тази в кръвната плазма, но въпреки това К+ продъжава да преминават навътре в клетката. Процесът, чрез който те се придвижват, се нарича:

  4. Дехидратирана растителна клетка е поставена в чиста вода за кратко време. Кое от следните твърдения описва най-точно процесите, които протичат?

  5. Разрушаване на еритроцитите се наблюдава при поставянето им в:

  6. Когато от клетката се поемат големи твърди частици, а в някои случаи дори цели бактерии, се осъществява процесът:

  7. Към немембранните органели не се отнасят:

  8. В гладката ендоплазмена мрежа не се синтезират:

  9. Рибозомите са:

  10. Коя от изброените функции не е свързана с комплекса (апарата) на Голджи?