Тест по инфраструктура на съобщенията

Тест по Инфраструктура на съобщенията при доц. Мирски. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 10:21:09
Предмет: Инфраструктура на съобщенията
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от посочените НЕ е част от електронната съобщителна инфраструктура:

  2. Във влакнесто – оптичните съобщителни линии се пренася:

  3. Кой слой от атмосферата оказна най-силно влияние на разпространението на радиовълните?

  4. Между основните функции на един комутационен център НЕ е:

  5. Между видовете услуги, включени в универсалната пощенска услуга са:

  6. Пазар за услуги на дребно е:

  7. „Адрес” по смисъла на Закона за ел. съобщ. е:

  8. „Електронен документ” е:

  9. Съгласно Закона за пощенските услуги лицензията е:

  10. При предоставяне на пощенски услуги „крайни разходи” се наричат: