Тест за изпит по банково дело

Подходящ е за подготовка на ученици от 12 клас по специалност Банково дело. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 23:24:47
Предмет: Банково дело
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Безналичните плащания са:

  2. Основни принципи на платежното посредничество са:

  3. Овърдрафт е :

  4. Кредитен превод е :

  5. Банкова сметка се открива:

  6. В зависимост от срока за ползване и издължаване банковите кредити биват:

  7. Аваловият кредит се използва:

  8. Под ”кредитоспособност” се разбира :

  9. Лизингът представлява:

  10. Субекти на лизинговата сделка са: