Тест по философия за 12-ти клас

Тест по философия за ученици от 12-ти клас. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 19:06:50
Предмет: Философия
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от изброените понятия е метод за психологическо изследване?

  2. В психоанализата се приема, че психичното е:

  3. Твърдението „Човешкото поведение възниква като отговор на стимули от външната среда.” е характерно за:

  4. Как се дефинира в психологията понятието „Аз-образ”?

  5. В психологията самооценката бива:

  6. Какви видове групи се различават според начина им на формиране?

  7. Под рационалност в логиката се разбира:

  8. Кое от изброените понятия има най-малък обем?

  9. Простото съждение се състои от компонентите:

  10. Движението на мисълта от общото към частното е характерно за: