Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои от посочените природогеографски и етнографски области ( известни още от древностт
  2. Кои от посочените гранични контролно-пропускателни пунтове са разположени на югоизточната (българо-турскат
  3. В преходната планинско-котловинна и низинна облас се включват следните планини.
  4. Върховете Ботев (2376м), Левски (2166м) и Купена ( 2169м) се намират в съставната на Стара планина:
  5. Кои от посочените язовири са разположени на река Арда?
  6. Кои видове подземни води се характеризират за Дунавската равнина?
  7. Кои от изброените почвени типове не са разположени в Северна България?
  8. За коя климатична област се отнася следното описание: Средногодишна температура от 11-12 С , голяма температурна амплитуда, летен максимум на валежите и сравнително студена зима, преобладаващи северозападни ветрове.
  9. Кои от посочените резервати се намират в планината Рила?
  10. Отбележете характерните за Странджа растителни видове:

Тест география - кандидат-студентски

Тестът е подходящ при подготовката за Държавния зрелостен изпит по география. Съдържа въпроси с избираеми отговори.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-10-31 17:47:36
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita