Тест по вещно право за 3-ти курс

Тестът е изпитен и обхваща целия материал по вещно право на студентите от 3-ти курс. Съдържа 17 въпроса. Някои от въпросите имат по повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 18:42:54
Предмет: Право
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 17 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Съществен признак на ВСП е, че:

  2. Кое от твърденията би могло да се поддържа по отношение на владението?

  3. Съсобственикът е длъжен да участва:

  4. Ако не упражнява поне едно от включените в съдържанието на правото му правомощия повече от 10 години, собственикът:

  5. Етажната собственост е:

  6. Естествените плодове от вещта:

  7. При посесорни искове

  8. Една от предпоставките за изкупуване на дял от съсобствен имот е:

  9. Държателят:

  10. Решението, според което един от съсобствениците няма да използва общата вещ: