Тест по макроикономика

Тест по макроикономика за студенти. Има въпроси в повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 18:41:18
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 23 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. За стоките на Джифън не е вярно, че:

  2. Когато даден потребител разпределя бюджета си между две стоки, така че да е в сила равенството MUx/Px = MUy/Py, то този купувач се стреми да:

  3. В точката на потребителско равновесие:

  4. Фирмата има променливи производствени фактори:

  5. За да изчислим икономическата печалба на фирма при зададени общи приходи и счетоводни разходи, трябва да знаем още:

  6. Пределният продукт на труда (MPL): (може да посочите повече от един верен отговор)

  7. При ръст в произведеното количество (Q):

  8. За отрасъл със съвършена конкуренция е вярно, че:

  9. Ако фирма има пределни разходи за последната произведена единица MC = 10 лв. при цена на продукта P = 11 лв., за да максимизира печалбата си, фирмата трябва да:

  10. Кое от следните би затруднило навлизането на нова фирма в даден отрасъл? (можете да посочите повече от един верен отговор)