Тест по бюджетни системи

Тестът съдържа 36 въпроса и е на тема Бюджетни системи. Предназначен е за студенти по специалността Финанси.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 11:09:07
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 36 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При цикличен бюджетен дефицит:

  2. Отделните звена на бюджетната система осигуряват:

  3. В икономическите индикатори за настояща икономическа активност се включва:

  4. При съставянето на бюджета, степенуването на държавните разходи е:

  5. Под бюджетна структура се разбира:

  6. Бюджетното развновесие е:

  7. Проспективната сметка съдържа информация на основата, на която се очертават:

  8. Икономическата рамка на фискалната политика на правителството се разработва:

  9. Отчетите по приходите и разходите на извънбюджетните фондове и сметки се заверяват от:

  10. Необходимостта от изследване проблемите на бюджетние дефицит е продиктувана от: