Тест 4 - Географско положение и граници на България - 35 vypr.

Тестът е зададен на държавния зрелостен изпит по география и икономика. Поради електронния вариант на теста поместваме всички въпроси, без тези, които са със свободен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-10-31 17:14:06
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 35 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Географското положение на България отразява:
  2. Най-южната точка на България е връх:
  3. Границите на България не се променят в периода:
  4. Преходният характер и разнообразието на природния комплекс в България е резултат от:
  5. Кое от посочените твърдения за границите на България не е вярно:
  6. Най-дългата граница на България е:
  7. Посочете връзката, чрез която България не може да се свърже със западните си съседи:
  8. Букурещкия мирен договор е подписан след:
  9. С Крайовската спогодба България получава:
  10. Кой от изброените проблеми се отнася както за северната, така и за източната граница: