Тест по финансови пазари

Изпитен тест по финансови пазари за студенти от Земеделския колеж. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 09:27:12
Предмет: Финансови пазари и инвестиране
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 22 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В широк смисъл на думата финансовият пазар обхваща:

  2. Според институционализирането финансовите пазари биват:

  3. Пазарът на ценни книжа е:

  4. Срочен пазар е този, на който:

  5. Основни участници на паричния пазар са:

  6. Краткосрочните ДЦК се наричат:

  7. Доходът по сконтовите ДЦК се изчислява като:

  8. Кога могат да се продават сконтови ДЦК?

  9. Доходът по лихвоносни ДЦК се определя като:

  10. Кой е издател на записа на заповед?