Тест по риск мениджмънт за 5-ти курс

Тест по риск мениджмънт за студенти по специалност "Управление на риска", 5-ти курс. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 01:10:27
Предмет: Управление на риска
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При увеличаване на рисковата структура на активите:

  2. Кои или кои от следните фактори оказват пряко влияние върху процеса на ценообразуване в банките?

  3. В групата на активите, чувствителни на пазарните колебания на лихвените проценти не се отнасят:

  4. Кой е най-често използвания начин за набавяне на ликвидни средства от съвременните банки?

  5. Обикновено целевият размер на неплатежоспособност се избира съобразно:

  6. Как се изчислява коефициента на обща ликвидност на банката?

  7. Какъв обикновено е относителния дял на кредитите в банковите активи?

  8. Правният анализ на кредитоискателите се прави от банките с цел събиране на актуални данни за:

  9. Кой от изброените начини за управление на лихвения риск се счита за класически (традиционен), а не се отнася към съвременните методи:

  10. Вътрешните кредитни рейтинги на търговските банки се изготвят с цел: