Тест по местни финанси

Тестът се състои от 33 въпроса и е предназначен за студенти по дисциплината местни финанси. Разискват се въпроси като общински бюджети, правомощия, публични блага, самоуправление, отговорности и т.н. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 01:06:32
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 33 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Делегирането (delegation) на правомощия от централната власт към местните органи:

  2. Предаването (devolution) на правомощия от централната власт към местните органи:

  3. Според принципите на икономическия федерализъм централното правителство трябва да предлага:

  4. За местните публични блага е характерно, че:

  5. Важно допускане в модела на Тибо е:

  6. Моралният риск от фискалната децентрализация е свързан с факта, че:

  7. Орган на местното самоуправление в Р. България е:

  8. Коефициентът на фискална позиция на един регион се определя по следния начин:

  9. Административното прехвърляне на отговорности от страна на централното правителство към негови регионални офиси е пример за:

  10. За финансиранене на местните дейности общините получават: