Тест по счетоводство на тема: Външнотърговки сделки

Тест по счетоводство на външнотърговските сделки за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 01:03:25
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Вземанията по спот-операции се отчитат чрез сметка:

  2. Реализирането на вземането от клиенти по износа се осчетоводява, чрез следната счетоводна статия:

  3. За отчитане на процеса доставка се използва сметка....

  4. Чековете биват:

  5. При кой вид лизингов договор е налице прехвърляне в значителна степен на рисковете и изгодите от собствеността на актива?

  6. Какво представлява от счетоводна гледна точка получаването на заем?

  7. Вносителят следва да отчете полученото от банката уведомление за открит полза на негов доставчик акредитив с последващо покритие, като:

  8. За отписване стойността на извършените разходи по преработката при сделките 'ишлеме' се съставя статията?

  9. Погасяването на получени кредити от счетоводна гледна точка представлява?

  10. Когато разходите при прекия износ са за сметка на вносителя (купувача) в момента на тяхното възникване (извършване) счетоводно се отчитат, като: