Тест по маркетингови изследвания

Тест по Маркетингови изследвания - избираема дисциплина в направление "Администрация и управление". Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 00:26:45
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 38 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Основното предназначение на маркетинговото изследване е:

  2. МИ повишават ефективността на решенията на маркетинг мениджърите, доставяйки информация за:

  3. С коя фаза или фази на процеса на изработване на решения са свързани МИ:

  4. Кое от следните твърдения най-добре описва връзката на МИ с продуктовия цикъл:

  5. За коя от следните области МИ не доставят информация на маркетолозите:

  6. Кое е най-точното разбиране за изследователски процес:

  7. Съставните части на изследователската програма са:

  8. Коя от следните хипотези най-добре съответства на основния изследователски въпрос - „Какво въздействие върху покупките на марка Х ще има новата рекламна кампания на марката“:

  9. Кой от следните е управленски проблем:

  10. Основните разновидности изследователски стратегии са: