Тест по география на тема "Земята като система"

Това е един тест за самопроверка на знанията по география за учениците на тема: "Земята като система". Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-20 23:31:40
Предмет: География
Предназначен за: Всички
Въпроси: 17 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В науката география умаленото, математически определено, образно-знаково изображение на земната повърхност върху плоскост, показващо разположението, състоянието и връзките на различни природни и обществени явления, се нарича:

  2. „География” е гръцки термин и означава:

  3. Слънчевата система се състои от:

  4. Географска ширина се нарича:

  5. Въпросът за произхода на Земята, нейното начално образуване и оформяне се свързва с :

  6. Понятието „геоид” се отнася до:

  7. Луната обръща винаги една и съща страна към Земята, защото:

  8. За кой от изброените по-долу термини се отнася следният текст: „Всички точки, които лежат на един и същ медиан, имат пладне и полунощ в едно и също време. Това се нарича.........................”

  9. Най-важната последица от въртенето на Земята около остта й е:

  10. Постоянния състав на атмосферата съдържа: