Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Микроорганизмите, които причиняват заболявания се наричат:

  2. Хранителни отравяния е термин, който се употребява за заболявания предизвикани от микробиологични, биологични и химични замърсители на храната. За тях НЕ е вярно, че:

  3. Към хранителните инфекции НЕ можем да отнесем:

  4. Имунитета, който се формира в процеса на развитието на организма в продължение на целия му живот се нарича:

  5. Причинители на коремния тиф и паратиф А и В са бактерии от:

  6. Кое изискване НЕ може да се отправи към промишлените МО?

  7. Млечнокиселата ферментация НЕ се използва при производството на:

  8. Хранителните интоксикации възникват при консумирането на хранителни продукти, които съдържат:

  9. Осмотичното налягане на средата има важно значение за развитието на микроорганизмите. То се определя от:

  10. Микроорганизмите, които си развиват при ниски оптимални температури се наричат:

Тест по микробиология за 11-ти клас

Тестът е на тема "Микробиологични процеси при производството на хранително-вкусови продукти". 10 въпроса, всеки само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:28:43
Предмет: Микробиология
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin