Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои от посочените природогеографски и етнографски области ( известни още от древността) днес не са в пределите на България?

  2. Кои от посочените гранични контролно-пропускателни пунтове са разположени на югоизточната (българо-турската) граница:

  3. В преходната планинско-котловинна и низинна област се включват следните планини.

  4. Върховете Ботев (2376м), Левски (2166м) и Купена ( 2169м) се намират в съставната на Стара планина:

  5. Кои от посочените язовири са разположени на река Арда?

  6. Кои видове подземни води се характеризират за Дунавската равнина?

  7. Кои от изброените почвени типове не са разположени в Северна България?

  8. За коя климатична област се отнася следното описание: Средногодишна температура от 11-12 С , голяма температурна амплитуда, летен максимум на валежите и сравнително студена зима, преобладаващи северозападни ветрове.

  9. Кои от посочените резервати се намират в планината Рила?

  10. Отбележете характерните за Странджа растителни видове:

Тест по география за 12-ти клас

Тест по география, подходящ за подготовка за матура или кандидат-студентски изпити. Има въпроси, на които може да отбележите повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:26:35
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin