Тест по финанси

Тест по финанси за студенти от 2-ри курс. Всички въпроси (с изключение на последния) имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:14:44
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Под “всеобщ еквивалент” се разбира:

  2. Паричните знаци са:

  3. Кое от изброените не е било форма на кредитните пари:

  4. Процесът, при който благородните метали загубват паричните си функции и излизат от обръщение, се нарича:

  5. Кой от следните елементи не се включва в паричния агрегат М1:

  6. Кой от следните елементи не се включва в паричния агрегат М2:

  7. Кои парични отношения са финансови?

  8. Елементите на финансовата система са:

  9. Коя от посочените концепции посочва „ефективното търсене” като предпоставка за икономически растеж на икономиката?

  10. Източници на публични приходи са: