Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какво представлява финансовият отчет?

  2. Каква е целта на финансовите отчети?

  3. Кои са качествените характеристики на финансовите отчети?

  4. Кой от следните потребители се интересува от информация дали дължимите суми ще се платят при настъпване на падежа?

  5. Кой от следните потребители е онзи, за когото, ако предоставените финансови отчети удовлетворяват неговите информационни потребности, ще удовлетворяват и повечето потребности на останалите потребители?

  6. Коя от следните характеристики се отнася за надежността на финансовите отчети?

  7. Коя от следните характеристики се отнася за уместността на финансовите отчети?

  8. Коя от следните характеристики се отнася за надежността на финансовите отчети?

  9. Кое е ограничението, което може да възпрепятства информацията, представена във финансовите отчети, да бъде едновременно уместна и надеждна?

  10. Кое от изрбоените по-долу твърдения не е качествена характеристика на финансовите отчети?

Тест по счетоводна политика и финансови отчети

Концептуална основа и регламентация на финансовите отчети и тяхното представяне. Тестът съдържа въпроси с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:12:56
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin