Тест по география за 12-ти клас

Тест по география за 12-ти клас. Оценява знанията на учениците, готвещи се за матура. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-04 10:34:46
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой предлага и кога е утвърдена Конституцията за устойчиво развитие?

  2. За кой части на света е характерен демографският взрив?

  3. Коя от двойките показва „най-голяма – най-малка по площ държава“?

  4. Коя страна е най–големият производител на хидроенергия в света?

  5. Кои са центровете на високоразвито дървообработване и целулозно-хартиена промишленост в Южното полукълбо?

  6. Кой от регионите НЕ е полюс на растежа?

  7. По производство на кои земеделски култури Китай се нарежда на едно от първите места в света?

  8. Подредете периодите в развитието на географията в хронологична последователност: (1) Съвременен; (2) Античен; (3) ВГО; (4) От ВГО до края на XIX век

  9. Как се наричат „телата и енергията в природата, които се използват или могат да бъдат използвани непосредствено в стопанската дейност на човека“?

  10. По какъв показател са класифицирани природните рискове – торнадо, градушка, наводнения?