Поезията на Никола Вапцаров

Тестът е съобразен с програмата по БЕЛ за 12 клас. Въпросите са свързани с моменти от живота на Никола Вапцаров, с характера на неговото поетично наследство и с особености на неговата поетика.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-08-31 13:26:22
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. В кое Вапцарово стихотворение не присъства образът на песента?
 2. В кое стихотворение е внушена идеята за прекрасното у човека чрез песента, която надмогва смъртта?
 3. Последната строфа на кое Вапцарово стихотворение звучи като завещание на поета към поколенията?
 4. В Кое стихотворение е внушена идеята за „ослепяването" на младите хора в „капана на живота"?
 5. В кое стихотворение присъства експресивният образ „настръхнало вбесено псе"?
 6. Какво внушение има следната строфа от „История"?
  И стиховете, дето пишем,
  когато краднем от съня си,
  парфюмен аромат не дишат,
  а са навъсени и къси.
 7. От кое стихотворение на Вапцаров е откъсът?
  Тя е бронирана
  здраво в гърдите
  и бронебойни патрони
  за нея
  няма открити!
  Няма открити!
 8. Посочете вярното твърдение за подчертаните изрази.
  В очите му пламък цъфтял.
 9. Посочете вярното твърдение за подчертаните изрази.
  Човекът погледнал зората,
  в която
  се кьпела с блясък звезда...
 10. Посочете вярното твърдение за подчертаните изрази.
  А ние плюехме намръщено
  на оглупялата им мъдрост.